Değerleme Çalışması
Mevcut saha değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi

Planlama aşamasındaki bir rüzgar santralı projesinde mevcut saha değerlendirme ve enerji verimi hesaplamalarının gözden geçirilmesi gerekebilir. Anemos kendisine iletilen raporları karşılaştırarak, Fördergesellschaft Windenergie und Andere Erneuerbare Energien e.V.'nin TR6 Alman Teknik Kılavuzu'nda tanımlanan gereklere uygun gözden geçirme raporu hazırlanır.

Karşılaştırma ve doğruluk kontrolü yapılırken aşağıdaki unsurlara dikkat edilir:

dd analsysis picture 1
 • Verilen tüm koordinatların, türbin tiplerinin, güç ve itki katsayısı eğrilerinin, mevcut, planlanan ve referans türbinler için karşılaştırılması
 • Orografi, pürüzlülük ve engeller gibi girdi verileri
 • Rüzgar bilgileri (ölçümler, rüzgar istatistikleri, rüzgar dağılımı, vs)
 • Metodoloji, simülasyon modeli
 • Referans zaman aralığı
 • Uzun dönem korelasyon
 • Kabul edilebilirlik hesapları
 • Enerji verimi hesapları, güç eğrileri, rüzgar santralı verimliliği
 • Belirsizlik analizi
 • Rüzgar değişkenliği hakkında bilgi
 • Gölgelenme etkisi, gürültü emisyonu, kuş uçuş güzergahları, radar sektör kısıtları sebebiyle yaşanabilecek olası enerji kayıplarının hesabı

Bunlara ek olarak, anemos uzun yıllara ve tecrübesine dayanarak raporlar ve sahaları inceler ve değerlendirir. Böylece, Teknik Kılavuzun tanımladığı gerekliliklerin de ötesinde bir çalışma yapılabilir.


Mevcut Rüzgar Santrallerinin Değerlendirilmesi
dd analsysis picture 1

İşletimdeki rüzgar santrallerinin değerlendirme çalışması üretim verileri baz alınarak yapılır. Bu verilerin uzun dönem korelasyonları yapılarak uzun dönemde elde edilebilecek enerji verimi tahmin edilir. Bu çeşit analizler doğrudan üretim değerlerine bağlı olduğu için saha değerlendirme çalışmasındaki belirsizliklerin çoğu kendiliğinden ortadan kalkmış olur./p>

Analiz aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Veri toplama
 • Tutarlılık kontrolü
 • Uzun dönem korelasyonu (anemos endeksleri, MERRA, IWET Index V11, ERA-Interim, NCEP/NCAR veya meteorolojik ölçüm istasyonu veri setlerinde iki veya üçünü kullanarak)
 • Verilen kriterlere göre sonuçların ağırlıklandırılması
 • Belirsizlik tahmini

Rapor hem tek tek tüm sonuçları hem de analizlerin detaylı dokümantasyonunu içerir.