Tarihçe
articel

Herşey henüz 80’li yılların başında, yani anemos‘un resmen faaliyete geçmesinden 10 sene önce, anemos GmbH’nin kurucusu Dr. Mengelkamp’ın 10 kW kurulu güçte ve 10 metre göbek yüksekliğindeki rüzgar türbinleri için ilk güç eğrileri çizmesiyle başladı. 1990 yılında, anemos GbR ilk rüzgar ve enerji raporlarını Avrupa Rüzgar Atlası yaklaşımı ile hazırladı. Sonra, bilhassa uzak yerlerde ve karmaşık arazilerde konumlandırılan rüzgar santralları için, gelişmiş atmosferik simülasyon modellerine ve tutarlı rüzgar verilerine büyük gereksinim duyulduğunu gördük. Orta ölçek atmosferik modellerden elde edilen verilerin, istatistiksel-dinamik yöntemlerle küçük ölçeğe indirgenmesi yaklaşımını kullanan uygulama 1997’de yayınlandı ve o tarihten bu yana herkesçe kabul edilmiş bir yöntem oldu.

anemos GbR’nin 2002 yılında anemos Gesellschaft fuer Umweltmeteorologie MbH ticari adı ile yeniden yapılanması, firmanın uluslar arası ölçekte önde gelen bir rüzgar enerjisi meteorolojisi danışmanlık kuruluşu haline gelme hedefine yönelik sürekli gelişiminin önemli bir adımıydı. Bu yapılanma esnasında bir yandan meteoroloji mühendislerinden, coğrafya uzmanlarından, çevre bilimcilerden ve teknik personelde oluşan güçlü bir takım oluştururken, diğer yandan da karmaşık atmosferik orta ölçek modellemeleri ve istatistiksel analizleri çalıştırabilecek bilişim altyapısı geliştirdik.

Rüzgar enerjisi meteorolojisinde 30 yılı aşkın tecrübe birikimimiz var. Geliştirdiğimiz yöntemler saha değerlendirme çalışmalarında herkesin uyguladığı yöntemler haline geldi. Kazanmış olduğumuz ticari başarı, sürekli eğitime, araştırmaya ve gelişmeye dayanıyor.