Yeterlilikler
  anemos GmbH firması DIN EN ISO/IEC 17025:2005 kapsamında aşağıdaki testleri yapma yeterliliğine sahiptir:
 • Rüzgar türbinleri-yerleri için enerji potansiyelinin belirlenmesi
 • Yıllık ortalama enerji veriminin tahmin edilmesi
 • Rüzgar ölçümlerinin uygulanması, değerlendirilmesi ve analizi
 • Türbülans yoğunluğunun hesaplanması
 • Rüzgar türbinlerinin gölge etkisinin hesaplanması
 • Rüzgar türbinlerinin ses etkisinin tahmin edilmesi
 • Rüzgar ve enerji verimi endekslerinin belirlenmesi
 • Accreditation Certificate
 • Annex to the Accreditation Certificate
  anemos GmbH aşağıdaki kuruluşlara üyedir:
 • Bundesverband Windenergie (Almanya Rüzgar Enerjisi Birliği)
 • Fördergesellschaft Windenergie(Almanya Rüzgargücü Federasyonu)
 • Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği  Dr. Mengelkamp “Sertifikalı Meteoroloji Danışmanı” ve aşağıdaki kurumların üyesidir:
 • Almanya Meteoroloji Derneği
 • Amerika Meteoroloji Derneği