Saha Değerlendirmesi

Rüzgar enerjisi meteorolojisi alanında 20 yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden kaynaklanan tecrübe uzmanlığımız rüzgar projelerinizin hizmetindedir.

Rüzgar santrallerindeki rüzgar potansiyelinin belirlenmesi ve enerji üretim tahminlerinin yapılması anemos GmbH'nın uzmanlık alanıdır. Temel yetkinliğimiz rüzgar verilerini incelenmek ve her türlü zamansal ve mekansal ölçekte sayısal atmosferik modellemeler yapmaktır.

Sahanın özgün niteliklerine ve eldeki rüzgar verilerine göre, rüzgar projenizin doğru değerlendirilmesi sağlayacak en uygun kurguyu belirlemek bizim işimizdir. Bu kurguyu belirsizlikleri asgariye indirmek için rüzgar ölçümlerini, veri analizlerini ve sayısal modellemeleri bir arada kullanacak şekilde tasarlarız. Bu amaçla, değişik sayısal modeller ve analiz yöntemleri uygularız. En karmaşık atmosferik akış simülasyonlarını dahi yapabilecek altyapı ve tecrübe anemos'ta mevcuttur.

İstatistiksel yöntemler ve zaman serisi analizleri kullanılarak gölge etkisi, gürültü emisyonu, yaban hayatı korumak için değişik işletim modları ve radar etkisi gibi teknik sorunlara çözümler üretiriz. Detaylı belirsizlik analizi, sınır aşma olasılıkları, rüzgar değişkenliği hakkında bilgi ve uç rüzgar değerleri gibi derin uzmanlık gerektiren çalışma alanlarımız projenizin risk analizini yapmanız için size büyük destek sağlar.

Rüzgar Potansiyeli Haritaları

windptential

Rüzgar santralı planlama sürecinin ilk adımı çoğunlukla rüzgar potansiyeli incelemesi (rüzgar haritalama) ile başlar. Bu çalışma hem büyük ölçekte rüzgarın bölgesel dağılımını görmeye, hem de daha küçük ölçekte rüzgar santralının ve rüzgar ölçüm istasyonunun yerini belirlemeye altlık oluşturur.

Rüzgar haritalarının mekansal çözünürlüğü müşterinin gereksinimlerine göre belirlenir. Mekansal çözünürlük bir kaç yüz metreden onlarca kilometreye kadar değişebilir. anemos'un yetkin olduğu hava akış modelleri ve bunların kombinasyonları, çok küçük bir bölgeden bütün bir kıtaya kadar her boyutta haritaları oluşturmasına imkan vermektedir.

Bu çalışmanın neticesinde, istediğiniz yatay çözünürlükte ve yer seviyesinden istediğiniz yükseklikte rüzgar hızının uzun dönem ortalamasını gösteren renkli haritalar elde edersiniz. Buna ek olarak, inceleme sahasındaki yerleşim yerleri, yollar, sınırlar gibi belirgin topografik nesneler de haritaya işlenmek suretiyle, yüksek rüzgar hızı olan yerleri kolaylıkla belirlemeniz sağlanır.

Rüzgar haritaları ile yaptığınız ön çalışmalardan sonra, sürekli ve zamana bağlı rüzgar verilerine (örneğin rüzgar akışının yıllık veya aylık seyri veya uzun dönem zaman serisi) ihtiyacınız olduğunda, anemos rüzgar atlasları ile bu gereksiniminizi de karşılayabiliriz.

Enerji Verimi Hesaplamaları

Projenizin ilk enerji verimi tahminlerinden başlayarak, rüzgar ölçümlerine ve nihayet finansal kararlarınıza temel oluşturacak banka raporlarına kadar her aşamada sizinle birlikte oluyoruz. İster rüzgar ölçümlerinin uzun dönem korelasyonu için, ister referans türbinlerine enerji üretim verileri için, ister karmaşık akış modelleri çalıştırmak için ve daha pek çok rüzgar çalışması yapılırken rüzgar atlaslarımızın verileri ilave bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Sahanın karakteristiğine ve mevcut rüzgar verilerinin niteliğine göre, WAsP gibi bir basit sınır katman modeli veya daha karmaşık bir CFD modeli seçeriz ve rüzgar potansiyeli hesaplamaları yaparız. Raporlarımız Alman saha değerlendirme çalışmalarının yüksek kalitesini sağlayan TR6 Teknik Kılavuzu'na uygun olarak yapılır. Bu doküman FGW (Fördergessellschaft Windenergie) kuruluşundan temin edilebilir.

Risk Analizi

uncertency

Bir rüzgar santralı yatırımına ilişkin riskler, enerji üretim ve belirsizlik hesaplamaları sonucunda ortaya çıkar. Bir saha değerlendirme çalışmasına ait belirsizlikler çoğunlukla uygulanan yöntemlerden ve kullanılan verilerden kaynaklanır. Bu teknik belirsizliklerin yanı sıra, tam kapsamlı bir risk analizi çalışması rüzgarın yıldan yıla gösterdiği doğal değişkenliğin yarattığı belirsizliği de mutlaka içermelidir.

Anemos'un rüzgar atlaslarının içerdiği uzun yıllara ait yüksek çözünürlüklü zaman serisi verileri, rüzgarın değişkenliğinin incelenmesinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Deniz Üstü Rüzgar Santralları

offshore1

Deniz üstü rüzgar sahalarında güçlü mekansal değişimler gözlemlenebilmektedir. Bu değişimler kara üzerindeki ölçüm istasyonlarının veya denizde alınan ölçümlerin elde edilen rüzgar potansiyeli verileri ile basit ekstrapolasyon yapılarak açığa çıkarılamaz. Yatay ve dikey ekstrapolasyonlar için ve açık deniz rüzgar endeksleri oluşturmak için karmaşık 3 boyutlu atmosferik modeller kullanmaktayız. Hava ve deniz koşullarına göre pürüzlülük değerinin değişimi hesaplamalara bir etken olarak katılır. Aynı şekilde sıcaklık katmanlarına bağlı dikey rüzgar profili değişimi ve deniz ve kara yüzeyleri üzerindeki sıcaklığın günlük ve yıllık seyri gibi faktörler de hesaplamalarda yer alır.

Deniz Üstü rüzgar atlaslarımızdaki verilerin Kuzey ve Baltık Denizlerindeki FINO platformları ile korelasyonu yapılmıştır. Bu sayede detaylı şekilde elde edilen 3 boyutlu deniz üstü rüzgar sahasının ölçümlerle uyumluluğu sağlanmıştır. Daha sonra bu uzun dönem zaman serileri rüzgar endekslerinin belirlenmesinde kullanılmıştır.

anemos GmbH'nin yaptığı deniz üstü rüzgar potansiyeli ve saha değerlendirme çalışmaları Metocean gerekliliklerine uygun niteliktedir.

Türbülans Yoğunluğu

turbulence intensity

Karakteristik ortam türbülansı rüzgar türbinleri arasında bırakılması gereken minimum mesafeyi önemli ölçüde etkiler. Rüzgar türbinini çevreleyen nesnelerin sebep olduğu türbülans yoğunluğunu belirlemek için iki ayrı yöntem kullanırız. Böylece, bu kritik parametreye ilişkin belirsizlikleri asgariye indirmiş oluruz.

Hesaplanan türbülans değerleri ile gerçek ölçümlerin kıyaslanması kalite yönetim sürecimizin bir parçasıdır. Bu sayede türbülans yoğunluğunu etkileyen çevresel parametrelerin tahmin edilmesinde gittikçe daha nitelikli sonuçlar elde etmekteyiz.

Gölgelenme Etkisi ve Gürültü Emisyonu

schatten
Immissionsberechnungen

Rüzgar santralı planlama çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası da gürültü emisyonu ve gölgelenme etkisi hesaplamalarıdır.

İlgili mevzuat ve kuralları baz alarak yaptığımız hesaplamalar çevre üzerindeki etkinin boyutunu ortaya koymakta, böylelikle daha henüz planlama aşamasındayken ileride çıkabilecek olası problemler ve anlaşmazlıkların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.