Üretim Endeksi

Rüzgar ve üretim endeksleri, kısa dönemli rüzgar ölçümlerinin ve enerji üretim verilerinin yeterince uzun referanslarla kıyaslanması sonucu, uzun dönemli ortalama rüzgar profilinin temsil edilmesine imkan sağlar.

Rüzgar ve üretim potansiyeli bilgilerinin geçerlilenmesi için uzun dönem korelasyon verileri kullanılması zorunludur. Dolayısıyla bu veriler sözkonusu hesaplamaların belirsizlik değerlerini doğrudan etkilemektedir.

Almanya'da yaygın olarak kullanılan IWET rüzgat endeksine ilave olarak, çoğu zaman rüzgar türbinleri ve rüzgar ölçümleri için de sahaya özgü endeksler hesaplıyoruz. Endeks anemos rüzgar atlasını temel almakta ve günlük bazda üretim verisi veya 30 dakikalık rüzgar hızı verisi sahaya özgü korelasyon kurularak elde edilmektedir. Referans zaman aralığı olarak 20 yıl seçilmekte ve her zaman dilimi için sapmalar hesaplanarak endeks oluşturulmaktadır.


EU-Index

Rüzgar atlaslarımıza ve türbin güç eğrilerine dayanarak aylık rüzgar ve üretim endeksleri oluşturuyoruz.

  • sahaya özgü endeks
  • rüzgar türbinine özgü endeks
  • anemos rüzgar atlasına temel alan
  • 20 sene referans periyodu

Mevcut endekslerimiz::

  • Almanya, 5x5 km², 1990'dan beri
  • Polonya, 5x5 km²,1990'dan beri
  • Avrupa, 20x20 km², 1990'dan beri

Sizin bölgeniz yukarıdaki listede yoksa, veya rüzgar santralınıza özgü endekse ihtiyaç duyuyorsanız, bizimle temasa geçin.