Rüzgar atlasları

anemos rüzgar atlasları yüksek çözünürlüklü topoloji ve arazi kullanım verileri ile reanalysis verilerinin üç boyutlu atmosferik akış modeli (MM5) kullanılarak geliştirilmesi (küçük ölçeğe indirgenmesi) ile elde edilmektedir..

Rüzgar ve enerji üretim verileri ile sürekli yapılan geçerlileme çalışmaları, bu verilerin meteoroloji istasyonlarından alının ölçüm verilerine göre önemli avantajları olduğunu göstermektedir.

Başlangıçta ölçüm verilerinin uzun dönem korelasyonlarının kurulması için geliştirdiğimiz rüzgar atlaslarımız zaman içinde pek çok konuda vazgeçilmez veri kaynağı haline gelmiştir:

 • Rüzgar ve eneji potansiyeline ilişkin ön değerlendirme yapma
 • Rüzgar ölçüm ve türbin üretim verilerinin uzun dönem korelasyonu
 • Orta ölçek rüzgar potansiyeli haritaları
 • Simülasyon modelleri (WasP ve CFD) için sınır değer oluşturma
 • Planlı devre dışı bırakma sürelerinde (örneğin kuş koruma için) enerji kaybının hesaplanması
 • Zamansal rüzgar ve üretim bilgilerinin belirlenmesi (günlük ve mevsimlik döngüler)

D-Atlas

Aşağıdaki atlaslar 1990’dan günümüze kadar düzenli olarak güncellenmektedir:

 • Almanya, 3x3 km², zamansal çözünürlük 10 dakika
 • Polonya, 3x3 km², zamansal çözünürlük 10 dakika
 • Avrupa, 20x20 km², zamansal çözünürlük 10 dakika

Eğer farklşı bir alan için rüzgar atlası ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temas kurunuz. Kısa süre içinde gereksiniminiz karşılanacaktır..

Rüzgar atlası verilerine dayanarak aşağıdaki ürünleri sunmaktayız:

 • JPG formatında renkli rüzgar hızı haritaları veya Shape dosyası formatında rüzgar hızı verileri
 • Rüzgar atlası zaman serisi verilerine dayanan analiz raporu:
  • Ortalama rüzgar hızı
  • Yöne sektörleri için Weibul parametreleri
  • Rüzgar hızı ve yönünün frekans dağılımları
  • Rüzgar hızının yıl içindeki dağılımını gösteren grafik
  • windrose
  • Yıllık enerji üretimi (opsiyonel)
  • Enerji üretiminin yıl içindeki dağılımını gösteren grafik (opsiyonel)
 • Google Earth ürünleri
  • KML/KMZ formatında
  • Ortalama Rüzgar Hızı
  • Weibull parametreleri (opsiyonel)
  • Rüzgar yön grafikleri (opsiyonel)
  • weibul
  • Rüzgar hızının frekans dağılım (opsiyonel)
  • Rüzgar hızının yıl içindeki dağılımını gösteren grafik (opsiyonel)
 • Rüzgar hızı, rüzgar yönü ve hava sıcaklığı zaman serisi verileri (ASCII formatında)
 • Rüzgar atlasının tamamı (WINDLAS yazılımı ile birlikte)